Ergonomia - definicja

Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg)

"Ergonomia jest to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka."

Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego (IEA)

"Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuację w domu i w podróży."


Odnosząc się do powyższych definicji należy wspomnieć o następujących rodzajach ergonomii:

Ergonomia koncepcyjna

"Jest to wprowadzenie zasad ergonomii już w trakcie formułowania założenia i projektowania systemów oraz projektów."

Ergonomia korekcyjna

"Zajmuje się korektą warunków pracy na drodze modernizacji istniejących oraz pracujących już maszyn i urządzeń a także wprowadzeniem elementów zabezpieczających ludzi przed niekorzystnymi wpływami środowiska pracy."

Należy zwrócić uwagę, że oba te rodzaje się uzupełniają.
Ergonomia

Wzorcowe stanowisko pracy - czyli ergonomia w praktyce

Chcielibyśmy Państwa zainteresować zagadnieniem zdrowego biura oraz możliwościami poprawienia warunków pracy.

Chcemy zaprezentować Państwu zatem trochę przykładów, jednakże bez odwoływania się do konkretnych modeli czy producentów. Chcemy ukazać temat nieco szerzej, dodając kilka istotnych dla ergonomii pracy elementów wyposażenia, oraz rozwijając temat podstawowy, czyli jakie powinno być ergonomiczne krzesło, aby nawet przy wielogodzinnej pracy nie powodowało dolegliwości, oraz jak dobrać biurko, aby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

Wieloletnie badania prowadzone przez niezależnych producentów mebli oraz krzeseł biurowych, we współpracy z instytutami medycznymi, wyraźnie pokazują, że pozycja siedząca jest dla człowieka pozycją najgorszą z możliwych. Znacznie bardziej obciąża kręgosłup (zwłaszcza lędźwiowy jego odcinek) niż pozycja stojąca. Niestety, postęp cywilizacyjny i skomputeryzowanie większości zawodów, posadziło nas na stałe przy biurku, a biorąc pod uwagę, że siedzimy także w drodze do pracy, a po godzinach przesiadamy się na kanapy, możemy śmiało stwierdzić, że w pozycji siedzącej spędzamy większość naszego czasu.

Idąc za ciosem, chcemy Państwu pokazać alternatywny sposób spojrzenia na pracę z komputerem. Stanowisko, jakie zaraz opiszemy, coraz częściej znajduje uznanie Pracodawców i Pracowników, pomagając tym ostatnim zachować zdrowie i dobre samopoczucie, co w efekcie przekłada się na realną poprawę efektywności (mniej marnotrawienia czasu na wiercenie się i masowanie obolałych pleców, mniej zwolnień lekarskich, większa wydajność).

Chcąc stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy, należy kierować się przede wszystkim zasadą, aby to meble były w stanie dopasować się do człowieka, a nie na odwrót. Coraz bardziej popularne stają się więc stanowiska pracy umożliwiające pełną regulację każdego elementu. Dotyczy to również regulacji wysokości biurka w takim zakresie, aby Pracownik bez większego wysiłku mógł w każdej chwili zmienić pozycję z siedzącej na stojącą, zachowując przy tym możliwość dalszej pracy.

Co nam daje zmiana pozycji?

Przede wszystkim sam fakt zmiany jest korzystny. Kręgosłup potrzebuje ruchu. Wstając z krzesła zmieniamy ustawienie względem siebie kręgów oraz dysków międzykręgowych, co powoduje zmianę miejsc oraz natężenia sił obciążających działających na nasz kręgosłup. Pozycja stojąca jest pozycją najbardziej naturalną dla ludzkiego ciała. Stojąc zapewniamy mięśniom kręgosłupa naturalną pracę, którą muszą wykonać, aby utrzymać ciało w pionie.

Aby stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy powinniśmy zaopatrzyć się w następujące meble